MADDİ ZAMAN

       Zaman, hiç de takvimlerimize, saat kadranlarımıza yerleştiğimizi düşündüğümüz, “zaman süreci”, geceyle gündüzün, günlere, aylara, yıllara böldüğümüz Ay`la Güneş`in saklambaç oyunu, olan, biten süreci olan bir şey değildir.

 

         Bu, bizim kavram ve hayal imkanlarımız dışında olan, hiç bir yere gitmeden, komple, değişmez devamlılıkla yerinde durmaya devam eden muhteşem Maddi Cevherdir. Onun içiyle akan, süre giden zaman zaman yer değiştiren, biziz.