برگزاری کتاب آفاق مسعود در اوکراین

در 16 نوامبر، در خانه کتاب اوکراین مراسم رونمایی و معرفی کتاب «آزادی» نوشتۀ خانم آفاق مسعود برگزار شد.

کتاب با خواست و ابتکار اتحادیه ملی نویسندگان اوکراین منتشر شده است. در این کتاب رمان و داستان‌های کوتاه نویسنده جمع آوری شده است.

نمایندگان برجسته جامعه ادبی و فرهنگی اوکراین، همچنین دانشمندان و هنرمندان آذربایجانی که در اوکراین زندگی می کنند، در این مراسم شرکت کرده‌اند.

در طول این رویداد، نویسنده به پرسش‌های مخاطبان پاسخ داده و در پایان مراسم کتاب‌هایی را برای مهمانان امضا نموده است.

در 17 نوامبر، نویسنده به ایستگاه رادیویی مؤثر «کولتورا»ی اوکراین در مورد جامعه سیاسی، ادبی و هنری مصاحبۀ گسترده‌ای داده است.

در چارچوب این مراسم، دیداری با با دانشجویان دانشکده روزنامه نگاری دانشگاه کیف که به نام بوریس گرینچنکو، یکی از نویسندگان برجسته، مترجم و زبانشناس و اولین فرهنگ لغت زبان اوکراینی را با خانم آفاق مسعود تدوین کرده، برگزار شده است.

مراسم رونمایی و معرفی و دیدار با دانشجویان در رسانه‌های اوکراین نیز به طور گسترده پوشش داده شده است.

 

برگردان: ع. ملک‌اف.