خانم آفاق مسعود به عضویت آکادمی روسیه منتخب شد

خانم آفاق مسعود نویسندۀ شهیر آذربایجانی به سبب تقویت ادبیات روسیه و آذربایجان، و برای ترویج ادبیات متقابل هر دو کشور، به عضویت آکادمی با نفوذ روسیه « Petrovskaya akademiya nauk i iskusstva» -PESA- درآمد.

PESA به صفوف خود کسانی را که در زمینۀ علم، فرهنگ و ادبیات دستاوردهای بزرگی در زندگی به دست آورده اند را انتخاب می کند. به عنوان نمونه، ن. گومیلیوف، و. راسپوتین، و. بلوف، ت. دورونینا و بسیاری از شخصیتها را می توان نام برد که به عضویت این آکادمی درآمده اند.

 

ناگفته نماند که خانم آفاق مسعود اولین نویسندۀ آذربایجانی است که آکادمی پیتر روسیه ایشان را انتخاب کرده به عضویت این آکادمی درآورده است. 

Qalereya