XƏSTƏLİYİN HƏQİQƏTİ

Niyə insanlar həqiqəti, yalnız xəstə vəziyyətlərində anlayırlar?..