MÜLK TƏNTƏNƏSİ

Bir çox "möhtərəmlər"in möhtərəmlik və möhtəşəmlik atributu saydıqları bahalı malikanələrə, maşınlara, torpaq ərazilərinə və daha nələrəsə, möhtəşəmlik və mötəbərlik iddiasından çox-çox uzaq, ucuz şou əhlinin də sahib olması, ölkənin «möhtəşəmlik» və «mötəbərlik» statusunu bir xeyli laxladıb.

 

 

 

[1] Mülk - maddi substansiya.