Haqqında

Afaq Məsud - yazıçı, dramaturq, Əməkdar incəsənət xadimi, Rusiyanın Elm və İncəsənət Pyotr Akademiyasının (PANİ) həqiqi üzvü, Azərbaycan Tərcümə Mərkəzinin sədri.

1957-ci ilin 3 iyununda Bakıda anadan olub. 1979-cu ildə BDU-nun jurnalistika fakültəsini bitirib. 1979-1986-cı illərdə "Azərbaycanfilm" kinostudiyasında redaktor, redaksiya heyyətinin üzvü, 1986-1988-ci illərdə "Azərbaycantelefilm"in direktoru vəzifələrində çalışıb. 1989-2014-cü illərdə Respublika Tərcümə və Ədəbi Əlaqələr Mərkəzinin sədri, "Xəzər" dünya ədəbiyyatı jurnalının baş redaktoru işləyib.

“Üçüncü mərtəbədə”, “Şənbə gecəsi”, “Tək”, “İzdiham”, “Субботний вечер” (Москва),”Yazı”, “Roman, esse, hekayə”, iki cildlik “Seçilmiş əsərlər” kitablarının müəllifidir. Əsərləri rus, ingilis, fransız, alman, fars, ərəb, türk və s. dillərə tərcümə və nəşr edilib.

Q.Q.Markesin "Patriarxın payızı", T.Vulfun "Dünyanın hörümçək toru" romanlarını, qədim sufi əlyazmalarını - M.Nəsəfinin "Mövcudluq haqqında həqiqət", Ə.Qəzalinin "Səadət iksiri", "Oğluma məktub", "İlahi bilik", İbn Ərəbinin "Məkkə açıqlamaları", Cəlaləddin Ruminin və digər sufi mütəfəkkirlərinin əsərlərini Azərbaycan dilinə tərcümə edib.

"Can üstə", "O məni sevir", "Yol üstə", "Qatarın altına atılan qadın", "Kərbala", “Mənsur Həllac” pyeslərinin müəllifidir. "Can üstə", "O məni sevir" pyesləri "Yuğ" Dövlət teatırında, "Qatarın altına atılan qadın" Milli Akademik Dram teatırında tamaşaya qoyulub.

Əsərləri əsasında "Sərçələr", "Qonaqlıq", "Gecə", "Cəza", "Dovşanın ölümü" televiziya filmləri çəkilib.

2000-ci ildə Vyana Universitetində A.Məsudun yaradıcılığını tədqiq edən doktorluq işi müdafiə edilib (S.Dohan "Avropa şərqşünaslığında qadın yazarlar").

Türkdilli ölkələr arasında ədəbi əlaqələrin möhkəmlənməsi istiqamətində göstərdiyi uğurlu fəaliyyətinə, teatr sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə dəfələrlə TÜRKSOY-un medalı ilə təltif edilib.

2015-ci ildə Türkiyə Mədəniyyət Nazirliyi, TÜRKSOY və Avrasiya Yazarlar Birliyinin təsis etdiyi "Beynəlxalq Səhnə Əsərləri müsabiqəsi"nin qalibidir.  

2017-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən Azərbaycanda tərcümə işinin inkişafında xidmətlərinə görə “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilib.

 

 

Kitabları:

"Üçüncü mərtəbədə", Bakı, Gənclik, 1971

"Şənbə gecəsi", Bakı, Yazıçı, 1984

"Субботний вечер", Москва, 1984 ("Şənbə gecəsi", Moskva, 1984)

"Keçid" (povest və hekayələr), Bakı, Yazıçı, 1988

"Tək", Bakı, Gənclik, 1992

"İzdiham", Bakı, Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi

"Azadlıq" (roman, esse, hekayə), Bakı, Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi, 1997

"Roman, esse, hekayə", Bakı, Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi, 1999

"Yazı", Bakı, Qanun, 2004

"II İohan" (hekayə-roman), Bakı, Mütərcim, 2009

"Suiti", Tehran, 2011, Pinar (فک، تهران، 2011، پنار، 120 صفحه)

"Seçilmiş əsərləri" 1-ci cild, Bakı, Elm və təhsil, 2012

"Seçilmiş əsərləri" 2-ci cild, Bakı, Elm və təhsil, 2012

"Роман-рассказ", Баку, Евразиа Пресс, 2012

"Kalabalık" ("İzdiham"), Ankara, Bengü, 2015

"Üzü işığa", Tehran, Nohbəgan, 2015 (رو به نور، تهران، نه‌بگان، 2015، 120 صفحه)

"İzdiham", Tehran, Şurafərin, 2016 (شلوغی، تهران، 2016، شورآفرین، 80 صفحه)

"İzdiham", Tehran, Fərsar, 2016 (شلوغی، تهران، 2016، فرسار، 86 صفحه)

"Избранное", Москва, Художественная литература, 2017 ("Seçilmiş əsərləri", Moskva: Xudojestvennaya literatura, 2017)

"Azadlıq", Kiyev, Druqe dixaniya, 2017